วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

สวัสดิการปืน

โครงการสวัสดิการอาวุธปืนของกรมการปกครองรับผิดชอบโดยสำนักอำนวยการอาสารักษาดินแดน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02-279-3006, 02-279-3009 ต่อ 301, 303, 304 ครับ สำหรับขั้นตอน ระเบียบ และคุณสมบัติของผู้ที่จะขออนุญาต สามารถดูได้จากเว็บไซด์ www.dopa.go.th

ไม่มีความคิดเห็น: