วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

ลดของรางวัลในการชิงโชค

การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. การพนันฯ กำหนดโทษไว้ในมาตรา 14 เฉพาะกรณีจัดให้มีการเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ดังนั้น เมื่อขออนุญาตแล้วโดยมีรางวัล 10 รายการ แต่ลดของรางวัลเหลือ 2 รางวัล หากได้มีการโฆษณาหรือชักชวนให้มีผู้เข้าเล่นก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา และอาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคได้ เนื่องจากรายละเอียดคำถามขาดข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุญาตลดของรางวัล จึงไม่สามารถพิจารณาได้

ไม่มีความคิดเห็น: