วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

เปิดร้านขายกระเป๋า Brand name มือสอง

การที่คุณจะเปิดร้านขายกระเป๋าแบรนด์เนมมือสอง ถ้าเป็นของแท้ ไม่ใช่สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ทำเทียมเลียนแบบก็สามารถเปิดร้านได้เลย เพราะไม่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2533 ซึ่งได้ให้ คำจำกัดความว่า การขายทอดตลาด หมายถึง การขายโดยเปิดเผยแก่มหาชน ด้วยวิธีให้โอกาสแก่ผู้ประมูลราคา ผู้ใดให้ราคาสูงก็มีสิทธิซื้อทรัพสินนั้นได้ และคำว่า ของเก่า หมายถึง ทรัพย์ที่เสนอขาย แลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายโดยประการอื่นอย่างทรัพย์ที่ใช้แล้ว ทั้งนี้รวมถึงของโบราณด้วย ดังนั้น คุณสามารถเปิดร้านได้โดยไม่ต้องขออนุญาตประกอบการครับ เพียงแต่จดทะเบียนในเรื่องของการเสียภาษีเงินได้เท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น: