วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2551

การสรรหา ส.ว.

สำหรับสมาชิกวุฒิสภา หรือ ที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า ส.ว. นี้ จะมีการเลือก 2 แบบ ด้วยกันคือ
1. แบบสรรหา ซึ่งจะมีการเปิดรับสมัคร ให้องค์กรต่างๆ ภาคเอกชน และส่วนราชการ ส่งรายชื่อ ได้ตั้งแต่ 7-13 ม.ค. 2551 จำนวนทั้งหมดที่สรรหา คือ 74 คน ซึ่ง จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสรรหาสมาชิกวุฒิสภา และประกาศภายในวันที่ 21 ก.พ. 2551
2. แบบเลือกตั้ง ซึ่งทาง กกต. จะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้ง โดยจำนวนทั้งหมด จะมี 76 คน (จังหวัดละ 1 คน)

ป.ล. สำหรับวาระการทำงานนั้นต่างกันคือ แบบสรรหา จะมีวาระ 3 ปี / สำหรับแบบเลือกตั้ง จะมีวาระ 6 ปี และกรณีที่เป็นองค์กร เอกชน ส่งรายชื่อเข้ารับการสรรหา จะต้องตั้งเป็นนิติบุคคล (สมาคม, มูลนิธิ) ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ ที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป (อายุการจดทะเบียนสมาคม หรือมูลนิธินะครับ)

ไม่มีความคิดเห็น: