วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

ระยะถอยร่น

ระยะร่นจากถนนต้องพิจารณาตามความกว้างของถนนครับ ส่วนด้านข้างถ้าเป็นบ้านแถวยาวไม่เกิน 40 เมตรก็ต่อชิดกันได้เหมือนเดิม แต่ถ้าความยาวเดิมเกิน 40 เมตรต้องร่นข้างใดข้างหนึ่ง 2 เมตร เพื่อไม่ให้ความยาวรวมทั้งแถวเกิน 40 เมตร ท่านอาจต้องการก่อสร้างเป็นบ้านเดี่ยวแต่การก่อสร้างบ้านเดี่ยวระหว่างบ้านแถว แต่ระยะร่นจะมีปัญหามากเพราะหากจะเปิดหน้าต่างก็ต้องร่น 2 เมตรที่ด้านนั้น หรือหากจะเป็นผนังทึบก็อาจจะร่น 50 เซนติเมตรไม่ได้เพราะติดเกณฑ์บ้านแถวให้ยาวรวมไม่เกิน 40 เมตร ซึ่งระยะห่าง 50 ซม.ยังนับรวมเป็นความยาวของแถวด้วย ไม่ทราบจะเข้าใจหรือเปล่าหากมีข้อสงสัย โทร.02-299-4364 ครับ

ไม่มีความคิดเห็น: