วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

ของขวัญ กับของรางวัล มีความหมายอย่างเดียวกันหรือไม่

1. "ของรางวัล" หมายความว่า (1) สิ่งของหรือเงินที่ได้มาเพราะความดีความชอบ หรือความสามารถ หรือเพราะเสี่ยงโชค เช่น ถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่ 1 (2) ค่าตอบแทนที่ให้แก่ผู้ซึ่งกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งสำเร็จตามที่บ่งไว้ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หน้า 948) "ของขวัญ" หมายความว่า (1) สิ่งของที่ให้แก่เจ้าของขวัญเมื่อเสร็จพิธีทำขวัญแล้ว (2) สิ่งของที่ให้กันในเวลาอื่นเป็นการถนอมขวัญ หรือเพื่ออัธยาศัยไมตรี เช่น ของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเกิด เป็นต้น (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หน้า 173) 2. ของขวัญในคำถามเป็น "ของรางวัล" ชนิดหนึ่งที่บริษัทนำมามอบให้แก่พนักงานที่ขายสินค้าได้ตามเป้า ซึ่งจะไม่ได้รับเท่ากันทุกคน เนื่องจากของมีจำนวนจำกัด จึงต้องจับสลากซึ่งเป็นวิธีการเสี่ยงโชค เพื่อให้ได้ผู้โชคดี ดังนั้นจึงครบองค์ประกอบของมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. การพนันฯ กล่าวคือ มีการจัดให้มีการแถมพกหรือให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีการจับสลาก เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพของบริษัท จึงต้องขออนุญาตก่อน

ไม่มีความคิดเห็น: