วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

ร้านคาราโอเกะอยู่นอกโซนนิ่ง

ร้านคาราโอเกะที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ซึ่งตั้งอยู่นอกโซนนิ่งสามารถเปิดให้บริการได้ แต่ต้องปิดก่อนเวลา 24.00 น. และจะต้องไม่ดำเนินกิจการเข้าลักษณะของสถานบริการ นั่นคือ จะต้องไม่จัดให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับลูกค้า หรือยินยอมหรือปล่อยปะละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า แต่ถ้าหากจะดำเนินกิจการเป็นสถานบริการ จะต้องขออนุญาตตั้งสถานบริการในเขตโซนนิ่งเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น: