วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

การติดตั้งลิฟท์

ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารไม่ได้มีกำหนดว่าอาคารกี่ชั้นต้องมีลิฟต์ แต่มีเกณฑ์สำหรับอาคารสูง ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป จะต้องมีลิฟต์ดับเพลิงด้วยดังนั้นเท่ากับเป็นการกำหนดว่าอาคารที่เข้าข่ายเป็นอาคารสูงต้องมีลิฟต์ครับ

ไม่มีความคิดเห็น: