วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

เรื่องการคิดค่าน้ำประปา

1.จะเรียกว่าค่าน้ำขั้นต่ำหรือค่ารักษามาตร ถ้าเป็นบ้านพักอาศัย (ประเภท 1หรือ111,113) จะเสีย 85.60 บาท สามารถใช้น้ำได้ตั้งแต่ 0 - 6 หน่วย ( ลบ.ม.) ถ้าเป็นห้างร้าน,ธุรกิจเล็ก,อาคารพาณิชย์ (ประเภท 2) จะเสีย 139.10 บาท สามารถใช้น้ำได้ตั้งแต่ 0 - 10 หน่วย ( ลบ.ม.) ถ้าเป็นธุรกิจใหญ่,โรงงาน (ประเภท 3) จะเสีย 246.10 บาท สามารถใช้น้ำได้ตั้งแต่ 0 - 17 หน่วย ( ลบ.ม.) ทั้งนี้เป็นอัตราสำหรับมาตรขนาด 0.50 นิ้ว2.ในใบเสร็จจะมีข้อมูลการอ่านมาตร คือ จดครั้งนี้และจดครั้งก่อน โดยนำจดครั้งนี้เป็นตัวตั้งหักด้วยจดครั้งก่อน เช่น จดครั้งนี้ 78 หน่วยและจดครั้งก่อน 70 หน่วย จำนวนที่ใช้ คือ 78 - 70 = 8 หน่วย3. รายละเอียดอยู่ในข้อ.1

ไม่มีความคิดเห็น: