วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

ร้านคอมพิวเตอร์พิมพ์งาน

ร้านคอมฯ ที่ให้บริการพิมพ์งาน หรือบริการทางอินเตอร์เน็ตอย่างเดียว ไม่จำต้องขออนุญาตให้ฉายหรือบริการ ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ เพราะไม่ได้ฉายหรือให้บริการเกมออนไลน์ที่ถ่ายทอดจากฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แต่เมื่อใดร้านเปิดการเล่นเกมออนไลน์จากคอมพิวเตอร์(ฮาร์ดดิสก์) ถือว่าเข้าข่ายฉายหรือบริการเทปและวัสดุโทรทัศน์ทันที หากไม่ขออนุญาตมีความผิดตามมาตรา 34 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากมาขออนุญาตเสียค่าธรรมเนียมเพียง 250 บาทต่อ 6 เดือน

ไม่มีความคิดเห็น: