วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

ขอรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมาย ปืน บีบี กัน

ได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการกฎหมายที่รับผิดชอบแล้ว เป็นอาวุธปืนครับ เมื่อเป็นอาวุธปืน การมีและใช้ หรือการสั่งนำเข้า ก็ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490

ไม่มีความคิดเห็น: