วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

วิธีคำนวณการเสียภาษีโรงเรือน กรณีผู้เช่าเป็นผู้เสียคำนวณอย่างไร

ตามกฏหมายผู้ให้เช่าเป็นผู้เสียภาษีโรงเรือน แต่ถ้าเราผลักภาระให้ผู้เช่าจ่าย เงินภาษีโรงเรือนที่จ่ายจะถือเป็นรายได้ค่าเช่าด้วย ดังนั้นภาษีโรงเรือนจะมากขึ้นประมาณ 14.29%ตัวอย่างเช่น ค่าเช่าบ้านทั้งปี 1,000,000 บาทผู้ให้เช่าเป็นผู้จ่ายจะต้องเสียภาษีโรงเรือน 125,000 บาทแต่ถ้าผู้เช่าเป็นผู้จ่าย เงิน 125,000 จะถือว่าเป็นค่าเช่าด้วย ดังนั้นต้องเสียภาษีเพิ่มอีก 12.5 % ของ 125,000 บาท เป็นเงิน 15,625 บาท และเงิน 15,625นี้ เป็นเงินค่าเช่าด้วย ต้องเสียภาษีอีก คิดไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเหลือศูนย์สรุปใช้สูตรที่เขตให้มาง่ายที่สุดแล้วครับ

ไม่มีความคิดเห็น: