วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

เอกสารเกี่ยวกับอาวุทปืน ต้องใช้แบบพิมพ์เท่านั้นหรือเปล่า

เอกสารเกี่ยวกับอาวุธปืนที่เป็นใบอนุญาต ได้แก่ ป.2, ป.3, ป.4, ป.5 ต้องใช้แบบพิมพ์เท่านั้น เนื่องจากถือเป็นเอกสารด้านการเงิน สำหรับเอกสารแบบพิมพ์อื่นตามกฎกระทรวง หากจะทำแบบฟอร์มใหม่ จะต้องให้เหมือนแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

ไม่มีความคิดเห็น: