วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

ขอตั้งโรงเล่นโบว์ลิ่ง

การขออนุญาตตั้งโรงเล่นโบว์ลิ่งในชั้นแรกนี้ ท่านต้องไปติดต่อที่สำนักงานเขต เพราะโรงเล่นโบว์ลิ่งเป็นอาคารเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคา
ส่วนการเล่นโบว์ลิ่งจะมีสองลักษณะ คือ เป็นการเล่นในทางกีฬาเพื่อความเพลิดเพลิน หรือเป็นวิธีการเล่นการพนันเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้กับผู้จัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 2.1 ถ้ามีการกำหนดรางวัลไว้ว่า ผู้เล่นทอยถูกแก่นไม้ล้มกี่อัน จะได้ของอะไรตอบแทนลดหลั่นกันไปตามความสามารถของผู้ทอย เป็นการเล่นการพนันลักษณะคล้ายปาหน้าคน ปาสัตว์หรือสิ่งใดๆ หมายเลข 11 ในบัญชี ข. พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 เพราะเป็นการเล่นระหว่างผู้จัดให้มีการเล่นกับผู้เข้าเล่นโดยตรง ซึ่งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตให้เล่นเฉพาะงานกาชาดประจำปีเท่านั้น งานอื่นที่มิใช่งานกาชาดจะไม่อนุญาตโดยเด็ดขาด เพราะมิใช่งานเพื่อหารายได้เข้าการสาธารณะกุศล 2.2 แต่ถ้าเล่นมีกำหนดไว้ว่า ให้ผู้เล่นแสดงฝีมือความแม่นยำแข่งขันกันเอง คือกำหนดว่า ในคืนหนึ่งหรือวันหนึ่งของงานนั้นๆ ผู้เล่นคนใดสามารถทำแต้มได้สูงสุดกว่าผู้อื่น ก็จะได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ หรือมีรางวัลที่ 2 ที่ 4 อีกด้วยก็ได้ และจะมีรางวัลชนะเลิศตลอดงานอีกส่วนหนึ่งก็ได้ เป็นการแสดงฝีมือ ซึ่งการจัดให้มีการเล่นวิธีนี้ ไม่ต้องขออนุญาต

ไม่มีความคิดเห็น: