วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

การส่งบัญชีทรัพย์สินของผู้สมัคร อบต.

การส่งบัญชีทรัพย์จะอิงรายได้ของ อบต. เป็นหลัก คือ อบต.จะต้องมีรายได้ตั้งแต่ 50 ล้านบาทต่อปี ขึ้นไป จึงจะต้องส่งบัญชีทรัพย์

ไม่มีความคิดเห็น: